Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I.F. Kildemarken Gymnastik og Trampolin

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19:00 i borgerstuen på Ellebækskolen, afd. Kildemark.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Bestyrelsens beretning til orientering.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsberetning.
7. Indkomne forslag
8. Valg af:
     a) Bestyrelse jf. § 9 stk. 2,3 og 4.
     b) To bestyrelsessuppleanter for et år
     c) En revisor samt en revisorsuppleant for et år.
9. Eventuelt.

Der er kaffe, te, kage og vand til de fremmødte.

Indkomne forslag skal sendes senest den 16. oktober 2019 til Formand Annika Jensen på mail: ifkgymnastik@gmail.com.

VI SØGER DIG!

Kan du lide at have med mennesker at gøre, og vil du gerne hjælpe til?
Kender du til gymnastik, og vil du gerne være instruktør eller hjælper i vores forening, så læs mere her.
 
Måske det er dig vi lige står og mangler!
 
FORÅRSOPVISNING 2020
 
Lørdag den 4. april
kl. 10:30 til ca. kl. 14:30
i hallen på Ellebækskolen
afd. Kildemark
 
I. F. Kildemarken Gymnastik og Trampolin afholder igen i år opvisning. I opvisningen deltager næsten alle Gymnastikafdelingens hold inkl. stortrampolin.
Derudover er der 3 forskellige gæsteoptræden.

Entre til opvisningen
40,00 kr. for voksne.
20,00 kr. for børn fra 3-14 år.
Børn under 3 år er gratis.   

Medbragt mad og drikkelse er ikke tilladt. Der vil gennem dagen være salg af kaffe, kage, sodavand, toast osv. fra vores bod. Overskuddet går til arbejdet med børn og unge i foreningen.

Dørene åbnes kl. 10:00.

Vi glæder os til at se jer alle til en god og spændende dag med gymnastik, trampolin og dans.

Med Venlig Hilsen
I.F. Kildemarken Gymnastik og Trampolin.